Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 1. Rodzaj i zakres prowadzonych usług:
  Internetowy sklep wędkarski dostępny pod adresem: www.robertjagielski.pl  NIP- 783-124-37-32, zamieszcza
  informacje o towarach promocjach oraz prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje zawarte na stronienie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty wymienione w katalogu. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub wprowadzania do niej zmian bez podania przyczyny.
  Produkty oznaczone statusem "Na zamówienie" będą realizowane w zależności od dostępności towaru w magazynie producenta. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia wynikającego braku lub wycofania towaru z oferty producenta. W przypadku niezrealizowania zamówienia wszelkie należności zostaną zwrócone na konto bankowe nadawcy w ciągu 7 dni.
  Ceny produktów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek.
 2. Warunki zawierania umowy:
  Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep Robert Jagielski. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie serwisu sklepu. Firma zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji i potwierdzeniazamówień. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z zamawiającym, zamówienia zostaną anulowane.

   
 3. Płatność za towar:
  - płatność z góry przez przelew bankowy na konto ING Bank Śląski S.A,
  - gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
  - gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
       więcej info w: „płatności”

   
 4. Realizacja dostawy towaru:
  - za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  - za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost do paczkomatów,
  - odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym,
       więcej info w: „zasady wysyłki”  

  Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.                         
 5. Odstąpienie od umowy:
  Zgodne z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, każdy klient, będący konsumentem w myśl art. 7 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. W tym celu należy w terminie 14 dni od wydania towaru, złożyć stosowne oświadczenie woli. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Zwrot świadczeń następuje w terminie 14 dni.

  Przykład dokumentu zwrotu towaru:
   
  Dokument odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru:
  Dotyczy paragonu / faktury VAT nr: ...............
   Imię, nazwisko, adres Klienta: ...............
   Miejscowość, data: ...............
   Nazwa towaru: ...............
   Cena brutto: ...............
   Ilość zwracanego towaru: ...............
   Przyczyna zwrotu: ...............
   
   Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym ......................... , gdyż (niepotrzebne skreślić):
  - dostawa jest niezgodna z zamówieniem
   - towar jest niezgodny z opisem
  - nie chcę podawać przyczyny rezygnacji z zakupu
   
   Uwagi: ...............
   
   Proszę o (niepotrzebne skreślić):
  - zwrot gotówki przekazem pocztowym na adres: ...............
  - zwrot gotówki na następujące konto: ...............
   
   Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na własny koszt.
   
   .......................................................
   (czytelny podpis Klienta)          

   
 6. Reklamacje:
  Reklamacje wynikające z niezgodności towaru z umową należy zgłaszać na adres:
  Sklep Wędkarski
  Robert Jagielski
  ul. Bukowa 8
  61-445 Poznań
  tel: +48 509 648 588
  e-mail: robertjagielski@poczta.onet.pl
  reklamacja powinna zawierać:
     - orzeczenie reklamującego,                                                
     - powód reklamacji, dowód zakupu
     - żądanie reklamacyjne.
  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

  Przykład formularza reklamacji:
   
  Zgłoszenie reklamacyjne:
  sporządzone w dniu ...............
   1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
   2. Adres: ...............
   3. Data dokonania zakupu: ...............
   4. Nazwa towaru: ...............
   5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
   6. Cena brutto: ...............
   7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...............
   8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
   9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
   10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............
   
   Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt własny. 
   
   .......................................................
   (czytelny podpis Klienta)

   
 7. Gwarancja:
  Towary znajdujące się w ofercie Tandem Baits objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy.
  Reklamowany towar należy dostarczyć  na własny koszt do firmy Robert Jagielski.
  Reklamacja gwarancyjna uważana jest za poprawną jeśli reklamowany towar jest kompletny z pisemnie określonym rodzajem wady oraz dołączonym dowodem zakupu (paragon z kasy fiskalnej/faktura VAT). Reklamacje gwarancyjne rozpatrujemy w ciągu 14 dni.
  W przypadku uznania reklamacji gwarancyjnej, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, w miarę dostępności. Wymieniony towar odesłany zostanie na koszt sklepu.

   

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu